FORGOT YOUR DETAILS?

TEHNOLOG ALIMENTAR

AGENT VANZARI

IT SPECIALIST

CONTABIL

BUCURESTI / OTOPENI

Job Listings - Listări de locuri de muncă

STIVUITORIST
Forklift Operator

Descărcarea materialelor și mărfurilor de la vehiculele primite și stivuirea acestora în locurile alocate. Localizarea și mutarea stocului de produse pe paleți sau lazi pentru depozitare sau expediere. Identificarea daunelor și raportarea lipsurilor sau a deficiențelor de calitate.

Unloading materials and merchandise from incoming vehicles and stacking them to assigned places. Locating and moving stock of products to pallets or crates for storage or shipment. Identifying damages and report shortages or quality deficiencies.

Disponibilitate: Oricând
Availability: Anytime

AGENT DE VANZARI
Sales Agent

Prezintă, promovează și vinde produsele, în conformitate cu procedurile specifice departamentului de vânzări. Participa la negocieri, la întocmirea contractelor și monitorizează derularea acestora, până la încetare. Se asigura de realizarea planului de vânzări lunar, trimestrial, anual.

Presents, promotes and sells products in accordance with sales department-specific procedures. Participate in negotiations, in the drawing up of contracts and monitor their progress until termination. Ensure the implementation of the monthly, quarterly, annual sales plan.

Disponibilitate: Oricând
Availability: Anytime

IT SPECIALISTII
IT Specialist

Specialiștii IT oferă asistență directă utilizatorilor din întreaga organizație. Aceasta poate include ajutarea la configurarea hardware-ului sau software-ului, diagnosticarea conectivității sau a problemelor de acces la date, răspunsul la întrebări despre hardware sau software și ajutarea utilizatorilor să acceseze unitățile și dispozitivele partajate.

IT specialists provide direct support to users across the organization. This can include helping set up hardware or software, diagnosing connectivity or data access problems, answering questions about hardware or software, and helping users access shared drives and devices.

Disponibilitate: Oricând
Availability: Anytime

CONTABIL JUNIOR
Junior Accountant

Un contabil junior este o poziție de bază într-o firmă sau departament de contabilitate. Sarcinile unui contabil junior includ înregistrarea înregistrărilor din jurnal, actualizarea situațiilor financiare, menținerea creanțelor și a datoriilor, plata salarului lunar și pregătirea rapoartelor financiare.

A junior accountant is an entry-level position in an accounting firm or department. A junior accountant's duties include posting journal entries, updating financial statements, maintaining accounts receivable and accounts payable, paying monthly payroll, and preparing financial reports.

Disponibilitate: Oricând
Availability: Anytime

TEHNOLOG ALIMENTAR
Food Technologist

Tehnologii alimentari sunt responsabili pentru dezvoltarea, modificarea și fabricarea în siguranță și eficientă a produselor și proceselor alimentare. Tehnologii alimentari planifică rețete și își gestionează producția pe scară largă.

Food technologists are responsible for the safe and efficient development, modification and manufacture of food products and processes. Food technologists plan recipes and manage their production on a large scale.

Disponibilitate: Oricând
Availability: Anytime

ARAD

Job Listings - Listări de locuri de muncă

CONTABIL JUNIOR
Junior Accountant

Un contabil junior este o poziție de bază într-o firmă sau departament de contabilitate. Sarcinile unui contabil junior includ înregistrarea înregistrărilor din jurnal, actualizarea situațiilor financiare, menținerea creanțelor și a datoriilor, plata salarului lunar și pregătirea rapoartelor financiare.

A junior accountant is an entry-level position in an accounting firm or department. A junior accountant's duties include posting journal entries, updating financial statements, maintaining accounts receivable and accounts payable, paying monthly payroll, and preparing financial reports.

Disponibilitate: Oricând
Availability: Anytime

TEHNOLOG ALIMENTAR
Food Technologist

Tehnologii alimentari sunt responsabili pentru dezvoltarea, modificarea și fabricarea în siguranță și eficientă a produselor și proceselor alimentare. Tehnologii alimentari planifică rețete și își gestionează producția pe scară largă.

Food technologists are responsible for the safe and efficient development, modification and manufacture of food products and processes. Food technologists plan recipes and manage their production on a large scale.

Disponibilitate: Oricând
Availability: Anytime

TOP